FIBRWRAP Nederland B.V.


 • Gebouwen
  Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide
 • Pipelines &
  Pijpleidingen
  en opslagfaciliteiten voor vloeistoffen
  Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide
 • Waterfront and / or
  Water- en
  onderwaterwerken
  Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide

 • Verkeersinfrastructuur
  Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide
 • Industrial & Silos Complexes,
  Industrie en silo’s
  energieproducerende constructies
  Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide
 • Visit us
  Bezoek ons tijdens
  Forum Relinen
  op 19 November 2015
   
  Meer informatie
  Fibrwrap Image 1

Over ons

Fibrwrap Nederland B.V. (FN) is een bouwbedrijf dat diensten verleent aan bouwprojecten in de private en publieke sector. We zijn gespecialiseerd in een breed scala aan reparaties, renovaties en seismische upgrades van constructies. De succesvolle afronding van ten minste 600 projecten in Europa toont onze ervaring in dit veld aan…

 

Diensten

Wij leveren gespecialiseerde civieltechnische diensten aan de private en/of publieke sector, ingenieurs en aannemers. De focus ligt op het realiseren van structureel herstel, het versterken en renoveren van projecten...

 

Onze systemen

Het Fibrwrap System staat voor uitdagingen en successen, waarbij projectrenovaties, het gebruiken van unieke technologieën, gepatenteerde producten en de allernieuwste constructiemethoden...

 

Nieuws

Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide

De TRC® is gecombineerd met een uitgebreide lijn van de allernieuwste producten en exclusieve, geavanceerde technologieën, die uitvoerig zijn getest en zijn voorzien van alle vereiste goedkeuringen. Hieruit is het Total Rehabilitation System® (TRS®) ontstaan. Het TRS® wordt gecombineerd met constructiekennis om de klant de beste prijs voor de hoogste kwaliteit in oplossingen voor structurele renovaties te bieden.

Onze constructeurs voeren regelmatig constructiegebaseerde plannen uit door bestaande oplossingen aan te passen en rekening te houden met de mogelijkheden die ze daarbij hebben wat betreft materiaal en constructietechnieken.

Beschermende constructie

Seismisch

Seismische retrofit is een soort beschermende constructietechniek die zich bezighoudt met de bestendigheid van civiele bouwwerken tegen seismische activiteit en bewegingen van de grond. Op locaties met flinke seismische activiteit (zware seismische eisen) moet de capaciteit van de constructie om een toekomstige aardbeving te weerstaan betrouwbaar en erkend zijn. De meerderheid van de oude gebouwen zijn gebouwd zonder de juiste afwerking en verstevigingen voor afdoende seismische bescherming. Daarom is het nodig dat deze gebouwen voldoen aan de moderne seismische richtlijnen. De Fibrwrap Group kan actieve en passieve bescherming bieden tegen seismische gebeurtenissen, met alle relevante moderne oplossingen (zoals seismische isolatie, vergroting van het plastische gedrag van constructiedelen door G/CFRP-materialen te gebruiken, etc.) en technische kennis wat betreft seismische beoordelingen en upgrades, zodat elke constructie in staat is om het hoofd te bieden aan toekomstige seismische gebeurtenissen.

Beperken van natuurlijke gevaren

Afhankelijk van hun geografische locatie worden constructies onderworpen aan een verscheidenheid aan natuurlijke fenomenen zoals stormen, tornado's, orkanen, tsunami's, etc. Fibrwrap Group kan de deficiënties van de constructie identificeren en passende beschermingsmaatregelen ontwerpen en implementeren. De belangrijkste beschermingsinterventies hebben te maken met het vergroten van de afweerfunctie van de constructies, zodat ze beschermd worden tegen natuurlijke gevaren en ervoor gezorgd wordt dat ze veilig blijven functioneren, terwijl ze tegelijkertijd mensenlevens beschermen.

Ongunstige omgevingen

De overgrote meerderheid van constructies of bepaalde constructiedelen worden vaak blootgesteld aan agressieve omgevingen (zout/zeewater, corrosieve stoffen, zuren, industriële omgevingen, etc.) waardoor ze kwetsbaar worden en de noodzaak ontstaat om acties te ondernemen om die elementen te beschermen tegen de aftakeling veroorzaakt door die ongunstige omgevingen. De Fibrwrap Group biedt onafhankelijke, rendabele en duurzame geavanceerde beschermingssystemen en test op corrosie. Het grootste deel van deze systemen is volledig ondoordringbaar, waardoor de corrosiesnelheid significant wordt verlaagd terwijl de bestaande constructiedelen worden ingesloten. Beschermende, gepigmenteerde epoxycoating die de esthetische waarde verhoogt en duurzaamheid op de lange termijn verschaft, kan worden ontworpen en geïnstalleerd om te voorkomen dat bestaande of nieuwe constructiedelen gaan corroderen.

Brand

Overheidsgebouwen en andere constructies die goed beveiligd en belangrijk zijn, behoeven vaak een bescherming tegen brand. Brandwerende systemen zijn een nieuwe "modetrend" in de verstevigingsindustrie in alle ontwikkelde landen. Door interne R&D-programma's waarin brandwerende systemen werden ontwikkeld, kunnen nu moderne materialen en oplossingen door de Fibrwrap Group worden aangeboden aan eigenaars, instanties en constructeurs.

structurele upgrade en renovatie

Verkeersinfrastructuur

Wegennetwerken zijn cruciaal voor het vervoer van goederen en mensen. Beschermingsmaatregelen voor verlenging van de levensduur en verbetering van het dagelijks functioneren van grote infrastructuren van de wegennetwerken (bruggen, tunnels, etc.) zijn heel belangrijk, maar ook duur. De Fibrwrap Group heeft moderne technologieën die ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd zijn om de kwetsbaarheid van zulke constructies te verminderen. Door middel van high-fidelity physics-based (HFPB) eindige-elementmodellen en praktische testen leveren de constructeurs van de Fibrwrap Group efficiënte, zuinige en locatiespecifieke oplossingen.

Gebouwen

Gebouwinterventies zijn het meest voorkomende type versteviging. Renovatie en versteviging van alle soorten constructiedelen (pijlers, balken, platen en muren) kunnen worden uitgevoerd door de Fibrwrap Group. Het doel van die interventies is meestal het verhogen van het draagvermogen (schuif- en buigkracht, vervormbaarheid en verbeterde omsluiting) van de constructiedelen. Daarbij kunnen renovatie- en verstevigingsoplossingen worden gebruikt bij alle soorten constructiematerialen, gewapend beton, staal, metselwerk en hout.

Industrie, silo’s en energieproducerende constructies

Industriële constructies leveren unieke problemen op die nog eens verergerd worden door hun complexe omgeving. Er zijn snelle, duurzame oplossingen nodig om te voorkomen dat er een kostbare sluiting moet plaatsvinden. De Fibrwrap Group heeft de technische kennis en de relevante instrumenten om steunconstructies van gewapend beton te retrofitten, zoals pijpenrekken, apparatuurconstructies, sokkels, cokesunits, en nog veel meer. Constructies die versteviging/renovaties nodig hebben, zijn onder meer industriële schoorstenen, silo's, tanks, drukvaten, pijpleidingen, energiefaciliteiten en kerncentrales.

Pijpleidingen en opslagfaciliteiten voor vloeistoffen

Renovatie en versteviging van pijpleidingen en andere wateropslagfaciliteiten zijn heel belangrijk, omdat die een bijdrage leveren aan het behoud en de distributie van drinkwater. Er zijn speciale materialen nodig die niet oplossen of desintegreren wanneer ze in aanraking komen met water. De Fibrwrap Group kan zulke materialen en de relevante technische ondersteuning leveren. Reparaties aan constructies (intern of extern) van leidingnetwerken van gemiddelde tot grote diameter, van gewapend beton, voorgespannen beton, staal en nodulair ijzer worden routinematig uitgevoerd. Bovendien voert de Fibrwrap Group regelmatig verstevigingsprojecten uit zoals reparatie en versteviging van opslagfaciliteiten voor vloeistoffen (muren en platen van een tank).

Exclusieve technologieen

De Fibrwrap Group is de enige die de technologieën van de volgende technologische ontwikkelaars toepast. De constructeurs van de Fibrwrap Group worden opgeleid om hun cliënten te voorzien van een scala aan oplossingen die aanvullende technologieën en producten combineren.

 • Het Tyfo Fibrwrap System (TFS)

  Fyfe Europe

  Duizenden constructie- en materiaaltesten zijn uitgevoerd op het TFS®, zowel destructief als non-destructief. Hieronder vallen structurele testen - volledig en op grote schaal - voor een verscheidenheid aan ontwerpdoelen, testen op duurzaamheid op de lange termijn en op locatie testen van bestaande installaties. Het TFS® is grondig getest en goedgekeurd door vele onafhankelijke autoriteiten, onderzoeksinstituten en universiteiten.