FIBRWRAP Nederland B.V.

  • Diensten
    Wij zijn u graag van dienst
    Total Rehabilitation System

Fibrwrap Nederland: Diensten

Het Total Rehabilitation System

Fibrwrap Construction Europe Ltd. (FCE of Fibrwrap Group) heeft het “Total Rehabilitation Concept®” (TRC®) uitgevonden. TRC® verwijst naar de benodigde initiatieven die de werknemers van de Fibrwrap Group ontplooien vanuit het gezichtspunt van zowel het ontwerp als de constructie om de meest geschikte renovatieoplossingen te kunnen bieden aan cliënten, op maat gemaakt voor hun projecten. De technische voorstellen van de Fibrwrap Group omvatten plannen die een combinatie bevatten van composietmaterialen, passieve of actieve beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld seismische isolatie, aanvullende demping, etc.), speciale materialen en systemen (bijvoorbeeld een brandwerend systeem, een explosiebestendig systeem, etc.) en traditionele retrofittechnieken (bijvoorbeeld metalen of betonnen mantels, etc.).

Het TRC® omvat de volgende drie acties en/of de combinatie daarvan voor constructierenovatie: (a) conventionele versteviging door verhoging van de rigiditeit van constructieonderdelen, (b) composiet-versteviging waardoor de onderdelen sterker worden zonder de rigiditeit te veranderen, en (c) het minder hard maken van de constructie of het aanpassen van het gedrag ervan door de fundamentele periode van de constructie en de capaciteit voor geabsorbeerde energie van het systeem te verhogen door gebruik te maken van speciale instrumenten zoals isolatielagers, dempers, etc.

consulting
Beoordeling
ontwerp
Installatie

Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide

De TRC® is gecombineerd met een uitgebreide lijn van de allernieuwste producten en exclusieve, geavanceerde technologieën, die uitvoerig zijn getest en zijn voorzien van alle vereiste goedkeuringen. Hieruit is het Total Rehabilitation System® (TRS®) ontstaan. Het TRS® wordt gecombineerd met constructiekennis om de klant de beste prijs voor de hoogste kwaliteit in oplossingen voor structurele renovaties te bieden.

Onze constructeurs voeren regelmatig constructiegebaseerde plannen uit door bestaande oplossingen aan te passen en rekening te houden met de mogelijkheden die ze daarbij hebben wat betreft materiaal en constructietechnieken.

Beschermende constructie

Seismisch

Seismische retrofit is een soort beschermende constructietechniek die zich bezighoudt met de bestendigheid van civiele bouwwerken tegen seismische activiteit en bewegingen van de grond. Op locaties met flinke seismische activiteit (zware seismische eisen) moet de capaciteit van de constructie om een toekomstige aardbeving te weerstaan betrouwbaar en erkend zijn. De meerderheid van de oude gebouwen zijn gebouwd zonder de juiste afwerking en verstevigingen voor afdoende seismische bescherming. Daarom is het nodig dat deze gebouwen voldoen aan de moderne seismische richtlijnen. De Fibrwrap Group kan actieve en passieve bescherming bieden tegen seismische gebeurtenissen, met alle relevante moderne oplossingen (zoals seismische isolatie, vergroting van het plastische gedrag van constructiedelen door G/CFRP-materialen te gebruiken, etc.) en technische kennis wat betreft seismische beoordelingen en upgrades, zodat elke constructie in staat is om het hoofd te bieden aan toekomstige seismische gebeurtenissen.

Beperken van natuurlijke gevaren

Afhankelijk van hun geografische locatie worden constructies onderworpen aan een verscheidenheid aan natuurlijke fenomenen zoals stormen, tornado's, orkanen, tsunami's, etc. Fibrwrap Group kan de deficiënties van de constructie identificeren en passende beschermingsmaatregelen ontwerpen en implementeren. De belangrijkste beschermingsinterventies hebben te maken met het vergroten van de afweerfunctie van de constructies, zodat ze beschermd worden tegen natuurlijke gevaren en ervoor gezorgd wordt dat ze veilig blijven functioneren, terwijl ze tegelijkertijd mensenlevens beschermen.

Ongunstige omgevingen

De overgrote meerderheid van constructies of bepaalde constructiedelen worden vaak blootgesteld aan agressieve omgevingen (zout/zeewater, corrosieve stoffen, zuren, industriële omgevingen, etc.) waardoor ze kwetsbaar worden en de noodzaak ontstaat om acties te ondernemen om die elementen te beschermen tegen de aftakeling veroorzaakt door die ongunstige omgevingen. De Fibrwrap Group biedt onafhankelijke, rendabele en duurzame geavanceerde beschermingssystemen en test op corrosie. Het grootste deel van deze systemen is volledig ondoordringbaar, waardoor de corrosiesnelheid significant wordt verlaagd terwijl de bestaande constructiedelen worden ingesloten. Beschermende, gepigmenteerde epoxycoating die de esthetische waarde verhoogt en duurzaamheid op de lange termijn verschaft, kan worden ontworpen en geïnstalleerd om te voorkomen dat bestaande of nieuwe constructiedelen gaan corroderen.

Brand

Overheidsgebouwen en andere constructies die goed beveiligd en belangrijk zijn, behoeven vaak een bescherming tegen brand. Brandwerende systemen zijn een nieuwe "modetrend" in de verstevigingsindustrie in alle ontwikkelde landen. Door interne R&D-programma's waarin brandwerende systemen werden ontwikkeld, kunnen nu moderne materialen en oplossingen door de Fibrwrap Group worden aangeboden aan eigenaars, instanties en constructeurs.

Explosies

De Fibrwrap Group heeft veel ervaring met projecten in explosiebescherming over de hele wereld. Door de gestegen vraag door meer terroristische activiteiten in Europa, de VS en andere delen van de wereld is er nu een enorme behoefte aan technologie die de effecten van een explosie op belangrijke constructies (ambassades, militaire en overheidsterreinen, belangrijke bruggen, energiecentrales, controleruimtes, etc.) vermindert. De Fibrwrap Group heeft de kennis in huis om explosiebestendige oplossingen te beoordelen, analyseren, ontwerpen en implementeren voor bestaande en nieuwe constructies om hun constructiedelen (pijlers, balken, muren, etc.) te beschermen tegen nabije explosies.

Ballistiek

De Fibrwrap Group biedt gratis eerste ontwerpen en een constructieraming voor elk project, en een goedkoop, niet-verstorend middel om de ballistiekweerstand van bestaande constructies te vergroten. Hoogwaardig materiaalontwerp en -implementatie zorgen niet alleen voor behoud van de constructie-integriteit en verhoging van de kogelbestendigheid, maar ook en vooral voor de veiligheid van de mensen die in de beschermde gebouwen werken.

Impact

De Fibrwrap Group heeft een serie materialen en systemen die cruciale constructies beschermen tegen de nadelige en vaak catastrofale gevolgen van traditionele impact met lage snelheid (bijvoorbeeld een voertuig van welk formaat dan ook). Lichtgewicht en onopvallende systemen met uitstekende architectonische esthetische waarde kunnen worden ontworpen en gebruikt als onderdeel van een verstevigingssysteem of verborgen, waardoor goederen en mensen beschermd worden.

Inbraak

De Fibrwrap Group heeft een groot aantal systemen ontworpen en geïmplementeerd volgens de US Department of State testparameters voor inbraakomstandigheden (SD-STD-01.01, Revision G, "Forced Entry and Ballistic Resistance of Structural Systems"). Deze verstevigende oplossingen voorkomen kwaadwillige handelingen die kunnen voortkomen uit inbraak en onbevoegd betreden van uw terrein. Verschillende composiet- en traditionele materialen worden gecombineerd in unieke verdedigingssystemen die uitstijgen boven de industriestandaard en een aanvulling zijn op de andere Fibrwrap-oplossingen tegen explosie-, ballistieke en impactbedreigingen.

Voorkomen van progressieve instorting

Unieke ontwerpen die een combinatie vormen van composieten met staal en betonnen behuizing zijn verkrijgbaar voor alle specifieke behoeften van de eigenaar, om constructies en constructiesystemen te beschermen tegen nabije explosies op minimale afstand. Deze systemen worden meestal gebruikt in combinatie met explosie- en ballistiekbestendige panelen om de constructies heen, om de overlevingskans te vergroten en totale of gedeeltelijke instortingen van belangrijke constructies door opzettelijke of onopzettelijke explosies te voorkomen.

structurele upgrade en renovatie

Verkeersinfrastructuur

Wegennetwerken zijn cruciaal voor het vervoer van goederen en mensen. Beschermingsmaatregelen voor verlenging van de levensduur en verbetering van het dagelijks functioneren van grote infrastructuren van de wegennetwerken (bruggen, tunnels, etc.) zijn heel belangrijk, maar ook duur. De Fibrwrap Group heeft moderne technologieën die ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd zijn om de kwetsbaarheid van zulke constructies te verminderen. Door middel van high-fidelity physics-based (HFPB) eindige-elementmodellen en praktische testen leveren de constructeurs van de Fibrwrap Group efficiënte, zuinige en locatiespecifieke oplossingen.

Gebouwen

Gebouwinterventies zijn het meest voorkomende type versteviging. Renovatie en versteviging van alle soorten constructiedelen (pijlers, balken, platen en muren) kunnen worden uitgevoerd door de Fibrwrap Group. Het doel van die interventies is meestal het verhogen van het draagvermogen (schuif- en buigkracht, vervormbaarheid en verbeterde omsluiting) van de constructiedelen. Daarbij kunnen renovatie- en verstevigingsoplossingen worden gebruikt bij alle soorten constructiematerialen, gewapend beton, staal, metselwerk en hout.

Industrie, silo’s en energieproducerende constructies

Industriële constructies leveren unieke problemen op die nog eens verergerd worden door hun complexe omgeving. Er zijn snelle, duurzame oplossingen nodig om te voorkomen dat er een kostbare sluiting moet plaatsvinden. De Fibrwrap Group heeft de technische kennis en de relevante instrumenten om steunconstructies van gewapend beton te retrofitten, zoals pijpenrekken, apparatuurconstructies, sokkels, cokesunits, en nog veel meer. Constructies die versteviging/renovaties nodig hebben, zijn onder meer industriële schoorstenen, silo's, tanks, drukvaten, pijpleidingen, energiefaciliteiten en kerncentrales.

Pijpleidingen en opslagfaciliteiten voor vloeistoffen

Renovatie en versteviging van pijpleidingen en andere wateropslagfaciliteiten zijn heel belangrijk, omdat die een bijdrage leveren aan het behoud en de distributie van drinkwater. Er zijn speciale materialen nodig die niet oplossen of desintegreren wanneer ze in aanraking komen met water. De Fibrwrap Group kan zulke materialen en de relevante technische ondersteuning leveren. Reparaties aan constructies (intern of extern) van leidingnetwerken van gemiddelde tot grote diameter, van gewapend beton, voorgespannen beton, staal en nodulair ijzer worden routinematig uitgevoerd. Bovendien voert de Fibrwrap Group regelmatig verstevigingsprojecten uit zoals reparatie en versteviging van opslagfaciliteiten voor vloeistoffen (muren en platen van een tank).

Sleufloze technologieën en renoveren van mangaten

De Fibrwrap Group implementeert moderne technologieën en technieken voor sleufloze renovatie en versteviging van rioolsystemen en pijpleidingnetwerken die in werking zijn. Het grootste voordeel van deze methoden is dat deze systemen maar minimaal of helemaal niet hoeven worden afgesloten. De Fibrwrap Group is een expert op het gebied van renovatie van mangaten. Mangaten zijn kleine ingesloten ruimtes die te lijden hebben onder chemische aanvallen van waterstofsulfidegas (H2S), een kleurloos gas met de karakteristieke stank van rotte eieren. H2S is zwaarder dan lucht, heel giftig, corrosief, licht ontvlambaar en explosief. Als H2S eenmaal gevormd is, kan het constructiematerialen in rioolnetwerken aantasten, waardoor deze gerenoveerd moeten worden. Het renoveren van mangatruimtes met Fibrwrap-systemen geeft u een duurzame oplossing voor de lange termijn waarvan bewezen is dat die de waarde verhoogt, de levensduur verlengt en onderhoud vermindert. Mangaten die al jaren niet onderhouden zijn of chemisch aangetast worden, kunnen volledig worden gerenoveerd met een hoogwaardige Fibrwrap binnenbekleding, waardoor u geen kosten hoeft te maken voor het vervangen van het gehele mangat en het periodieke onderhoud daarvan.

Water- en onderwaterwerken

De Fibrwrap Group voert regelmatig renovaties en reparaties uit aan constructiedelen van constructies rond of in het water, zoals palen, balken, platen en muren, bestaande uit beton, staal of hout. Zulke reparatie- en verstevigingswerkzaamheden draaien om het beschermen en vervangen van gecorrodeerd gewapend beton en stalen constructies en de preventie van penetratie door corrosieve middelen en mariene organismen.

Behoud van historische gebouwen en monumenten

Dit is een speciale subcategorie van gebouwenrenovatie. Er worden nieuwe, geavanceerde technologieën gebruikt om de constructies te behouden zonder hun aanvankelijke karakter te veranderen. Als het om zulke historische constructies gaat die behoren tot het erfgoed van een land, moeten er meestal speciale richtlijnen worden gevolgd. De Fibrwrap Group biedt de relevante kennis voor het verstevigen en renoveren van zulke gebouwen waarbij hun architectonische integriteit en esthetische waarde behouden blijft.

 

Renovatie van beschadigde of gecorrodeerde constructiedelen

Renovatie van beschadigde of gecorrodeerde constructiedelen om de verloren gegane capaciteit te herstellen is een van de typische reparatiewerkzaamheden van de Fibrwrap Group. De hierbij betrokken technologieën verlagen de corrosiesnelheid significant door het omsluiten van bestaande constructiedelen of voorkomen beginnende corrosie wanneer toegepast op nieuwe constructiedelen.

Herstel en preventie van schade en lekken

Lekken zijn een veelvoorkomend probleem in pijpleidingnetwerken en andere constructies die vloeistoffen bevatten. De Fibrwrap Group biedt herstellende maatregelen voor de reparatie van dergelijke beschadigingen door middel van het gebruik van technologieën die toepasbaar zijn op pijpleidingnetwerken, waterwerken en sleufloze toepassingen.

Verandering van gebruik & verlenging functionele levensduur

De expertise van de Fibrwrap Group als het gaat om de verlenging van de levensduur van constructies door het gebruik van geavanceerde materialen, snel toegepast met minimale verstoring, is ongeëvenaard. De Fibrwrap technologieën worden ondersteund door stevige ontwerpen en leveren rendabele en concurrerende oplossingen. Als een constructie anders gebruikt gaat worden (normaal verandert de belasting dan ook), leveren we een grondige beoordeling van de bestaande toestand, alsmede het ontwerp van de relevante upgrade-systemen die overeenkomen met de nieuwe eisen.

Herstel van constructiefouten

Het herstellen van constructiefouten en herstel van kracht op ontwerpniveau van gebouwen en andere constructies die onvolkomenheden tot gevolg hebben (ontbrekende of foutief geplaatste wapeningsstaven, weinig betonkracht, of ontoereikende betondekking) kunnen succesvol worden opgelost door technieken van de Fibrwrap Group. Alle relevante herstelmaatregelen kunnen worden geleverd, wat resulteert in unieke, op maat gemaakte oplossingen waarin geavanceerde materialen en constructietechnologieën worden gecombineerd.

Noodreparaties en oplossingen met minimale verstoring

Het gebruik van composieten en andere geavanceerde materialen is buitengewoon efficiënt bij noodreparaties waarbij minimale verstoring voor eigenaars optreedt. Zulke noodmaatregelen zijn vaak erg duur omdat belangrijke constructies tijdelijk moeten sluiten (industriële faciliteiten, kerncentrales, etc.), maar ze kunnen vaardig worden uitgevoerd door werknemers van de Fibrwrap Group die opgeleid zijn in het ontwerp en gebruik van unieke technologieën die minimale verstoring en onderbrekingen met zich meebrengen. 

Gezondheid van de constructie en monitoren van prestaties

De Fibrwrap Group gebruikt real-time controlesystemen voor constructies om de toestand van beschadigde constructies te evalueren en de effectiviteit van de geïnstalleerde oplossingen te meten en aan te tonen. Het Fibrwrap High Performance controlesysteem maakt gebruik van glasvezels die ingekapseld kunnen worden in de composieten mantels en alle belangrijke indices van constructiegedrag kunnen meten.

Bescherming van constructieoppervlakken, beschermende en vuurvaste coatings

De Fibrwrap Group is een expert in oppervlaktepreparatie, omdat het een van de belangrijkste processen is bij het installeren van composietversteviging. Of het nu gaat om slijpen van diamanten, gritstralen, sponsstralen of hydrozandstralen, de experts van Fibrwrap zijn volledig opgeleid en vaardig in elke methode. Speciale beschermende coatings voor betonnen of stalen constructies of componenten worden geleverd als op zichzelf staande oplossingen. Speciale poeders en emulsies binden zich op moleculair niveau direct aan metalen oppervlakken en bieden een veerkrachtige oppervlaktecoating die slechter wordende ijzerhoudende materialen insluiten en beschermen, waardoor deze beschermd worden tegen veel bedreigingen, zoals bevriezen/dooien, chemische bedreigingen en slijtage.

Naspanning reparaties en upgrades

De experts van de Fibrwrap Group ontwerpen gespecialiseerde reparaties en verstevigingen aan bestaande constructies van voorgespannen beton of stalen constructiedelen en passen deze toe. Onder deze categorie vallen unieke projecten waarbij structurele modificaties nodig zijn, voornamelijk vanwege verandering van belasting of door beschadigingen. De Fibrwrap Group-systemen omvatten zowel nagespannen stalen kabels en gepatenteerde krachtige voorgespannen composietstrips.